1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Verslagen MR en GMR

Hier kunt u de notulen en jaarverslagen van de MR lezen:

Schooljaar 2023/2024

Schooljaar 2022/2023

Jaarverslagen

Verantwoording Ouderbijdrage: verantwoording en begroting ouderbijdrage

Verslagen van de GMR staan op de site van de Stichting Van der Huchtscholen.

Terug naar MR en GMR >>