1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Klassenouders

Elk schooljaar vragen wij, per groep, 1 of 2 ouders om de leerkracht te ondersteunen.

Wat doet een klassenouder?
De klassenouder assisteert de leerkracht, of zorgt voor assistentie. Er is hulp nodig bij klassengebonden activiteiten zoals:

  • festiviteiten rond sinterklaas, kerst, Pasen
  • festiviteiten rondom een project
  • festiviteiten rondom het verjaardagsfeest van de leerkracht (klas versieren de dag voor de verjaardag en weer opruimen na het feest)
  • activiteiten waarbij de leerkracht de hulp van klassenouder vraagt (denk aan de sportdag, schoolreis, excursie).

Als de klassenouder via de Parro app met de ouders van de betreffende groep wil communiceren, kan dat alleen na een inhoudelijke afstemming met de groepsleerkracht of de directeur van de school.

Klassenouders zamelen géén geld in voor de leerkracht voor een verjaardag, ‘einde schooljaar’ of iets dergelijks. Klassenouders zamelen ook geen geld in voor een kind uit de groep.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • Een huwelijk of de geboorte van een kind van de leerkracht.
  • Klassenouders van groep 8 die initiatief nemen tot het ontplooien van activiteiten en/of het organiseren van een afscheidscadeau voor de leerlingen en school om zo de basisschoolperiode af te sluiten

De klassenouder is géén intermediair tussen school en ouders!
Als ouders vragen hebben of problemen ervaren kunnen zij hiermee direct naar de leerkracht, naar de directeur of naar de vertrouwenspersoon (zie schoolgids).

In verband met privacy publiceren wij geen namen meer van de klassenouders. De groepsleerkracht kan u informeren.