1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Ouderbetrokkenheid & Communicatie

Wij vinden het belangrijk om helder met u te communiceren over waar we voor staan, wat we doen en hoe het met uw kind gaat op school.  We streven er naar de lijntjes zo kort mogelijk te houden. Wilt u iets bespreken met betrekking tot uw kind? Mail of bel de betreffende leerkracht voor een afspraak of loop om 14:45 uur even de klas binnen. Wilt u extra verlof aanvragen? Loop dan even de kamer van de schoolleider binnen. Op deze pagina ziet u precies wie wie is en wie wat doet in de school zodat u het juiste teamlid kunt aanspreken.

Uiteraard informeren wij u het hele schooljaar ook over van alles en nog wat. Hiertoe hebben we verschillende mogelijkheden:

Parro

Via Parro informeren wij u over allerlei activiteiten.  Parro heeft een webversie en een veilige app. De app is te downloaden op uw telefoon. Parro heeft een agenda functionaliteit waarin de voor u belangrijke activiteiten staan zoals excursies, sporttoernooien, vakanties en studiedagen. Soms vragen wij uw hulp bij een activiteit. Ook dat kunt u via Parro aangeven.  De leerkrachten posten mededelingen en berichten over activiteiten in de klas. Daarnaast wordt de gesprekplanner van Parro ingezet bij start-, voortgangs- en rapportgesprekken.

Mail

Soms is mail prettiger om u over iets te informeren. Bijvoorbeeld als we u rechtstreeks willen benaderen om iets te bespreken. U kunt zelf ook altijd de leerkracht van uw kind mailen. De mailadressen staan op de teampagina.

Nieuwsbrief

Periodiek verschijnt er een nieuwsbrief waarbij wij zaken onder uw aandacht brengen. De nieuwsbrieven vindt u onder het kopje ‘actueel’ in de menubalk.

Jaarkalender

Al onze activiteiten staan zowel in de agenda op de voorpagina van deze site als in de Parro Agenda. Deze ouderkalender wordt voortdurend en  ‘real-time’ bijgewerkt. Veel activiteiten zijn lang van te voren bekend. U kunt een heel schooljaar doorbladeren.

Website

Op onze website vindt u uiteraard alle informatie over de school, ons privacybeleid, vakantieroosters, etc.  Ook heeft elke groep zijn eigen pagina boordevol informatie over wat er zo bijzonder is aan dat leerjaar. Hier leest u alles over het reilen en zeilen in de klassen en ook over spreekbeurten, werkstukken en huiswerk. Vanaf groep 6 kunnen leerlingen ook thuis inloggen in hun digitale leeromgeving. Ook dat staat uitgelegd op deze pagina’s. Op onze Scoop.it! pagina staan overigens allerlei links naar handige sites.

Weblog

Op onze interactieve weblog verschijnen regelmatig berichten en foto’s over activiteiten. De berichten bij de groepen worden geschreven door de leerlingen. Iedereen kan overigens een bericht aanleveren. Ook u. Tevens kunt u altijd een reactie geven op berichten. Dit vinden de leerlingen erg leuk.

Inloop

Bij de groepen 1 en 2 kunt u elke ochtend mee de klas in lopen. Groep 3 heeft één keer per maand een inloop. U bent dan van harte welkom om om 8:30 uur samen met uw kind de klas in te gaan.

Startgesprek

In september houden we startgesprekken met u en uw kind. Dit gesprek dient ter kennismaking. In de groepen 3-8 is uw kind daarbij aanwezig.  In de eerste schoolweek ontvangt u via Parro een uitnodiging om uw gesprek te plannen. Dit gesprek is verplicht voor alle leerlingen met uitzondering van de vierjarigen die net zijn ingestroomd. De leerkracht is daar immers op  huisbezoek geweest om kennis te maken.

Voortgangsgesprekken

In november zijn de voortgangsgesprekken. Tot groep 5 is het gesprek alleen met ouders. Vanaf groep 6 komt u samen met uw kind naar het voortgangsgesprek. We vinden het belangrijk om met uw kind te bespreken waar we aan gaan werken en waarom. Voor deze gesprekken wordt u uitgenodigd via Parro.

Rapporten

Groepen 1/2
Begin februari ontvangt u het eerste rapport en in die maand wordt u ook uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Dit doen wij via Parro. U kunt dan inschrijven voor een gesprek. Het tweede rapport ontvangt u ongeveer twee weken voor het einde van het schooljaar.

Groepen 3 t/m 7
Begin maart wordt u uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek naar aanleiding van het eerste rapport. Ook zijn dan de eerste Cito toetsresultaten bekend.  Het laatste rapport ontvangt uw kind ongeveer twee weken voor het einde van het schooljaar. Ook bij de rapportgesprekken geldt dat vanaf groep 6 u samen met uw kind naar het rapportgesprek komt. U ontvangt een uitnodiging via Parro.

Groep 8
In de week van 13 februari wordt u met uw kind uitgenodigd voor een gecombineerd rapport/adviesgesprek. Via Parro kunt u zich inschrijven. Het laatste rapport ontvangt uw kind ongeveer twee weken voor het einde van het schooljaar. Op de allerlaatste schooldag, na de eindmusical, krijgt uw kind een getuigschrift mee.

Gesprek met de leerkracht

Tussendoor kunnen wij u om een gesprek vragen en u kunt ons altijd om een gesprek vragen. U kunt de groepsleerkracht na schooltijd aanspreken of een mailtje sturen. De mailadressen staan onder de foto’s van de leerkrachten op deze pagina.

Medezeggenschap

Er zitten namens u 3 ouders in de medezeggenschapsraad (MR). Wat de MR doet leest u hier.

Oudercommissies

Wij hebben regelmatig uw hulp nodig bij activiteiten. U leest er hier alles over.