1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Sportactieve en Gezonde school

logo 2010 2011 jpgOnze school heeft in 2010 het landelijke certificaat “Sportactieve School” toegekend gekregen. We zijn de eerste school in Soest die dit sportieve certificaat in ontvangst mocht nemen.

De erkenning “Sportactieve School” komt van NOC*NSF en de KVLO, de Koninklijke Vereniging leraren Lichamelijke Opvoeding. De gedachte achter deze certificering is dat het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding. Elke school zou meer moeten doen dan alleen dat.

En wij doen meer. Heel veel meer zelfs. Wij doen mee aan bijna alle schoolsporttoernooien. Wij hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor alle groepen. Ook voor de kleuters. Wij volgen een vakjaarplan. Wij hebben elk jaar een sportdag. Wij hebben grote speelpleinen. Wij lopen de avond4daagse. Wij staan met de hele school op het ijs. Wij stimuleren sportdeelname door projecten als “kies je sport”. Wij besteden aandacht aan gezonde voeding. Wij doen nog veel meer…

En met ‘wij’ bedoelen we: wij leerlingen, wij teamleden en wij ouders. Uw enthousiaste bijdragen als coach, rijder, begeleider en supporter van de talloze sportactiviteiten zijn onmisbaar om dit certificaat te behouden!

GEZONDE SCHOOL_logo_cmykIn 2012 is dit certificaat opnieuw aan onze school toegekend.  Het certificaat is sindsdien een deelthema van het predicaat ‘Gezonde School’.  Wij zijn dus officieel ook een Gezonde School! Dit predicaat wordt elke 3 jaar vernieuwd. Wat betreft gezonde voeding is bijvoorbeeld ‘gruiten’ bij ons standaard: het eten van groente, fruit en brood.  Verder stimuleren wij het drinken van kraanwater en ontmoedigen wij het eten van koek en snoep tijdens schoolse activiteiten buiten de deur.  Dit staat ook in ons protocol gezonde school.