1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Vakanties, lesvrije dagen en schooltijden

Schooltijden

Onze schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.45 uur.
Woensdag van 8:30 tot 12:30 uur. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.

Is een hele week naar school niet teveel voor kleuters? Soms wel, soms niet. Zolang de kinderen in groep 1 of 2 zitten, kunnen individuele afspraken met de leerkracht gemaakt worden over het aantal dagen/dagdelen waarop het kind naar school gaat. Hierbij is regelmaat belangrijk en het opbouwen naar de hele week.

Vakanties

Jaarlijks brengt het overleg basis- en voortgezet onderwijs Soest/Baarn een voorstel uit voor het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit voorstel volgt in de regel het vakantierooster van het ministerie. Er kunnen altijd onderlinge verschillen zijn, met name rond de meivakantie kan zich dat voordoen. Een enkele keer komt het voor dat een buurgemeente volstrekt afwijkt van de landelijke regeling. Dat kan in gezinnen weleens tot vervelende situaties leiden. Hiervoor kunnen wij helaas geen oplossingen bieden.

Lesvrije dagen

De wet schrijft voor dat een kind in 8 schooljaren 7520 uur les moet krijgen, dus 940 uur per jaar. Een jaar loopt, voor deze berekening, van 1 okt. tot 30 sept., dan maakt het namelijk niet uit of de zomervakantie vroeg of laat is. Het aantal lesuren (5,5 uur op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 4 uur op woensdag) worden opgeteld. De extra uren, boven de 940, worden voor een deel ingezet voor ‘lesvrije dagen’ (zgn studiedagen).  Bij de verdeling houden we rekening met wat prettig is voor de ouders en wat zinvol is voor de leerkrachten. De teamleden werken op deze dagen aan hun niet lesgevende taken zoals administratie, overleg, voorbereiden, scholing en onderzoek. Deze lesvrije dagen kunnen we helaas niet mooi over het jaar verdelen omdat de wet voorschrijft dat we slechts 7 weken met minder dan 5 schooldagen mogen inroosteren.  Overigens komen we uiteindelijk elk schooljaar altijd uit op meer dan 940 lesuren.

Lesvrije dag (gr 8 kamp)vr 22 sept 2023
Studiedag Stichtingvr 13 okt 2023
Herfstvakantiema 16 okt t/m vrij 20 okt 2023
Studiedagwo 6 dec 2023
Kerstvakantiema 25 dec 2023 t/m vr 5 jan 2024
Voorjaarsvakantiema 19 feb t/m vr 23 feb 2024
Lesvrije weekma 26 feb t/m vr 1 mrt 2024
Stichtingsdagdo 28 mrt 2024
Paasweekendvr 29 mrt t/m ma 1 apr 2024
Meivakantiema 29 apr t/m vr 10 mei 2024
2e Pinksterdagma 20 mei 2024
Studiedag & lesvrijedagma 17-di 18 juni 2024
Zomervakantievr 12 juli t/m vr 23 aug 2024

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor meer informatie en aanvraagformulieren.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden! Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.