1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Verrijking voor kinderen die meer kunnen én willen

Sommige kinderen kunnen meer én willen meer. Hoogbegaafde en cognitief getalenteerde leerlingen hebben andere leerbehoeftes dan de gemiddelde leerling. Ze kunnen sneller door de stof heen omdat ze al veel kennen en kunnen én omdat ze nieuwe stof vlot opnemen en begrijpen. Ze kunnen moeilijkere stof aan dan het gewone aanbod in de jaargroep omdat ze een voorsprong hebben en omdat ze complexere taken aankunnen, waarbij een beroep gedaan wordt op het creatieve en analytische denken. Bovendien hebben ze andere leer- en denkstijlen, top-down, onderzoekend, associatief en divergent.

Het is belangrijk dat deze kinderen extra uitgedaagd worden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.  Onze lesmethodes bieden goede differentiatie en uitdagend verrijkingswerk. Het is echter een misverstand te denken dat deze bollebozen dat zelfstandig kunnen.  Bij deze kinderen is er vaak sprake van onderontwikkelde leervaardigheden. Vaardigheden die ze bij het reguliere aanbod niet of nauwelijks nodig hebben. Denk aan concentratie, doorzetten, plannen, organiseren en op tijd beginnen. Juist met het moeilijkere werk hebben ze de hulp van de leerkracht hard nodig. In de eigen klas is een goede begeleiding echter moeilijk te organiseren. Daarom biedt onze school een programma voor talentbegeleiding uit de klas. We hebben een groep Projecten en een groep Link.

Bij Talentbegeleiding hebben de leerlingen de mogelijkheid om met kinderen met hetzelfde denkniveau te werken en samen te werken onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Het programma biedt rijke leeractiviteiten die wekelijks worden aangeboden. Aan de hand van uitdagende inhoud leren de kinderen de vaardigheden die zij via het reguliere aanbod niet vanzelfsprekend leren. Ze ontdekken welke praktische vaardigheden zij nog moeten oefenen.  Ook ontwikkelen ze metavaardigheden door zich af te vragen hoe het komt dat iets nog niet lukt en wat ze daaraan kunnen doen. Hiermee creëren ze een positieve levenshouding en een mindset gericht op groei. Daarmee werken we vanzelf ook aan het welzijn en welbevinden van deze kinderen.

Met Talentbegeleiding zorgen wij ervoor dat ook onze cognitief getalenteerde leerlingen met een goed gevulde gereedschapskoffer de stap naar het voortgezet onderwijs maken. Talent alleen is niet voldoende. Om talentvol te kunnen zijn is inzet en motivatie en het toepassen van de juiste leer- en denkstrategieën en creativiteit cruciaal.