1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben

Op de 1e Van der Huchtschool houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. We doen er alles aan om ze de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben en die ze verder helpt.

De meeste kinderen bij ons op school ontwikkelen zich prima met het reguliere onderwijsaanbod. Daarnaast zijn er ook kinderen die voor korte of langere tijd een aangepast programma moeten krijgen: dit zijn kinderen die in hun ontwikkeling belemmerd worden of kinderen die meer aankunnen.

Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen intensief: via observaties, via analyse van het werk en de methodegebonden toetsen en door het voeren van gesprekken met de kinderen en de ouders. Daarnaast gebruiken wij de methodeonafhankelijke toetsen van het Citoleerlingvolgsysteem.

Aan de hand van al deze verzamelde gegevens wordt bepaald welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben en hoe de ondersteuning het beste afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Een aangepast onderwijsaanbod wordt bij voorkeur door de eigen groepsleerkracht verzorgd. De groepsleerkracht kan hierbij eventueel ondersteund worden door een andere leerkracht of onderwijsassistent die mee komt helpen in de groep. We noemen dit “extra handen” in de groep.

Soms wordt gekozen voor extra hulp of remedial teaching buiten de groep. De leerling of een groepje leerlingen krijgt dan specifieke instructies voor een bepaald leerstofonderdeel. Voor deze leerlingen wordt een handelingsplan gemaakt. In dit plan staat precies aangegeven wat de doelen en de inhoud van deze ondersteuning zijn, het tijdstip waarop en door wie de extra ondersteuning wordt gegeven en hoe en wanneer het geëvalueerd wordt.

Voor de extra hulp en remedial teaching buiten de groep wordt vier keer per jaar een nieuw ondersteuningsrooster gemaakt. In overleg met de groepsleerkrachten en de ondersteuners wordt bepaald welke kinderen voor een periode de extra ondersteuning nodig hebben.

Welke verschillende vormen van extra ondersteuning zijn er?
Bij extra ondersteuning wordt veelal gedacht aan verlengde instructie, verrijkingsstof en ‘remedial teaching’. Maar wij kennen ook bijvoorbeeld ‘flitsen’, ‘ralfilezen’ en ‘pre-teaching’. Welke verschillende vormen van extra ondersteuning wij hanteren en wat daarmee wordt bedoeld, leest u hier.