1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding, ook voor de kleuters!

Met de lessen bewegingsonderwijs willen wij een bijdrage leveren aan de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Tevens zijn de lessen erop gericht de kinderen bekwaam te maken voor blijvende deelname aan de bewegingscultuur.

De kinderen leren bewegen, ze leren samen te bewegen en ze leren over bewegen. Daartoe is een vakleerkracht verbonden aan de school. Deze vakspecialist lichamelijke opvoeding daagt de kinderen uit zich motorisch maximaal te ontwikkelen. Op een veilige en pedagogisch verantwoorde manier. Juist op jonge leeftijd is de motorische ontwikkeling van zeer groot belang.

Daarnaast onderhoudt de vakleerkracht contacten met de gemeente, sportaanbieders en heeft zij een signalerende functie ten aanzien van kinderen die extra motorische aandacht nodig hebben.

De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gymnastiek. Een van de twee lessen wordt gegeven door de vakleerkracht. In deze lessen is er aandacht voor toestelvaardigheden en spel. De andere les wordt gegeven door de groepsleerkracht en bevat voornamelijk spelonderdelen.

Oók voor de kleuters
Ook onze kleuters krijgen wekelijks gymles van de vakleerkracht in de ‘grote’ gymzaal.  Daarnaast krijgen alle kleuters ook bewegingslessen in de speelzaal van de school van de eigen leerkracht.

Er wordt methodisch en planmatig gewerkt. De leerstof en de planning van alle gymlessen wordt door de vakleerkracht jaarlijks geactualiseerd. Vrijwel elke les worden gelijktijdig verschillende activiteiten aangeboden. Door de klas in kleinere groepjes op te delen wordt er veel intensiever geoefend. Ook leren de kinderen samenwerken, elkaar hulp te bieden en zelfstandig spelletjes te spelen.