Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

Informatiepagina groep 3

Welkom op de pagina van groep 3. Op deze pagina vindt u naast algemene informatie over wat er in dit leerjaar aan bod komt ook tips en tops die u thuis kunt gebruiken.

Leerjaar 3 is een fantastisch leerjaar voor de kinderen. Door het leren lezen en schrijven van woorden gaat er een nieuwe wereld voor ze open.

Leren Lezen

Een van de belangrijkste activiteiten in groep drie is het leren lezen. Wij werken met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen: de Kimversie. Op gevarieerde en speelse wijze wordt de kinderen de techniek van het lezen aangeleerd.

Het eerste halfjaar wordt gebruikt om de letters aan te leren met behulp van een wandplaat met een structureerwoord, steeds maar één nieuwe letter. In het tweede halfjaar ligt het accent meer op begrijpend lezen. In de methode zitten allerlei taalactiviteiten verweven zoals spreken en luisteren, boekoriëntatie, woordenschat en functioneel en creatief schrijven. De methode bestaat uit 12 kernen met elk een eigen thema dat begint met een ankerverhaal.

Aan het begin van elke kern krijgt u een Parro bericht van ons met daarin de belangrijkste dingen die uw kind in de betreffende periode gaat leren, zodat u weet waar uw kind mee bezig is. Na elke kern worden de vorderingen van de kinderen getoetst. Aan de hand daarvan maken we de plannen voor de volgende kern.

Er zijn kinderen die in groep 2 al boekjes lezen. Zij worden begin groep 3 getoetst en als blijkt dat ze voldoende leestempo, letterkennis en begrip hebben en zelfstandig kunnen werken, krijgen zij instructie en materialen op eigen niveau. Een deel doen ze wel met de klassikale lessen mee, omdat daarin veel andere vaardigheden geleerd worden (werken met boeken en schriften, klik-klakboekjes etc.). De methode maakt gebruik van het digitale schoolbord, oefensoftware voor de kinderen, zowel voor op school en thuis en veel leuk en leerzaam oefenmateriaal.

Rekenen

Elke dag staat rekenen op ons programma. De methode kent elke dag dezelfde lesopbouw. Wij werken met de methode Rekenrijk. In groep 3 leren we werken in een werkschrift van rekenen. We gaan stap voor stap verder in het rekenen. We beginnen met vooruit- en terugtellen tot en met 12 en we gaan al vlot door naar verkort tellen, vergelijken van hoeveelheden en getallen splitsen. Uiteraard komen ook de verliefde getallen, tweelingsommen en het rekenrek aan bod in groep 3.

Schrijven

In groep 3 begint het echte schrijfwerk. De kleine letters leren schrijven staat centraal. Pennenstreken is gekoppeld aan de methode Veilig Leren Lezen. Dit betekent dat zodra de leerlingen een nieuwe letter leren lezen, ze deze ook leren te schrijven. Beide methoden gebruiken dan ook dezelfde opbouw. Nadat de letters aan zijn geleerd, volgt Pennenstreken de leerlijn spelling van Veilig Gespeld.

Wereldoriëntatie

We werken met een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie ‘Blink Wereld’. De methode is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Kennis wordt in samenhang aangeboden binnen een thema. Elk thema heeft een ‘maak-les’. Ook is er apart aandacht voor de opbouw van woordenschat. Waarom wij gekozen hebben voor een geïntegreerde methode leest u hier.

Naast onze methode maken we gebruik van de kennis en mogelijkheden die geboden worden door de kwekerij en de kinderboerderij. Dit d.m.v. een excursie en/of een leskist van de organisatie NME (Natuur en Milieu Educatie).

Engels

Sinds 2013 geven wij Engels vanaf groep 1. In de onderbouw hebben wij hiervoor de methode iPockets van uitgeverij Pearson.  iPockets is een digitale lesmethode voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal ontdekt uw kind op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. Waarom wij VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) aanbieden leest u op onze webpagina Engels.

Verkeer

Van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen wij het lesmateriaal ‘Rondje Verkeer’.  Met deze verkeerseducatielijn voor groep 1 t/m 8 geven wij verkeersonderwijs volgens een doorgaande leerlijn die voldoet aan de kerndoelen uit het leergebied ‘mens en samenleving’. Rondje Verkeer is een veelzijdig pakket waarmee de leerlingen in groep 1, 2 en 3 spelenderwijs leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen gedragen. Op een leuke, interactieve manier wordt hen veilig verkeersgedrag aangeleerd.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gymnastiek in de naastgelegen gymzaal. Hoe jonger de kinderen hoe belangrijker het is om motorisch goed te leren bewegen. Daarom heeft groep 3 beide keren gymles van onze vakleerkracht. De kinderen dragen een T-shirt met zowel op de voor- als achterkant in grote letters hun voornaam, een kort sportbroekje en gymschoenen. Zonder gymkleding mag uw kind niet meedoen in verband met veiligheid en hygiëne. De kinderen mogen ook geen sieraden dragen (lange oorbellen, kettinkjes, armbanden en ringen) tijdens de gymlessen. Het is voor uw kind heel fijn als het op ‘gymdagen’ kleren draagt die makkelijk aan en uit te trekken zijn! In dit rooster ziet u wanneer groep 3 gymt.

Expressievakken

Tekenen, handvaardigheid en muziek staan wekelijks op het programma. Voor lesmateriaal gebruiken we de methode ‘Uit de Kunst’ en digitale  bronnen. Ook maken we gebruik van het aanbod van Kunst Centraal voor boeiende workshops en gastlessen. Met muziek leggen we het accent vooral op het aanleren en zingen van liedjes en het plezier beleven aan muziek. Dit jaar zullen er ook muzieklessen verzorgd worden door docenten van de Muziekschool. Daarnaast hebben we in periodes ook teken- en handvaardigheidslessen.

Pedagogisch klimaat

We doen veel aan groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer in de klas. Een sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn en elk kind respect leert hebben voor een ander. Zo werken we veel met coöperatieve werkvormen. Ook geven we lessen uit de methode ‘Kwink’. De kinderen krijgen dan allerlei opdrachten die te maken hebben met hoe je met elkaar om gaat, het tonen van emoties, het inleven in een ander, e.d.

Wat kun je thuis doen?

Veilig Leren Lezen heeft oefensoftware voor thuis, hier is een login voor nodig. Wij vragen hiervoor uw e-mailadres. Links naar  bruikbare softwareprogramma’s voor thuisgebruik staan op onze Scoop.it!

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?