1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Verlof

Buitengewoon verlof
Met ingang van 1 augustus 2002 geldt de leerplicht vanaf 5 jaar. De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. U leest er alles over in de informatiefolder ‘Verlof’ en Informatie Ingrado m.b.t. extra verlof . Op de vraag ‘Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?’, leest u hier het antwoord.

Buitengewoon verlof is alleen mogelijk wanneer aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Wanneer u buitengewoon verlof wilt aanvragen kunt u dit aanvraagformulier gebruiken. Dit dient uiterlijk 8 weken voor de gewenste verlofperiode bij de school  te worden ingediend.
Indien uw werk u “dwingt” buiten de reguliere schoolvakanties uw vakantie op te nemen, kunt u een werkgeversverklaring toevoegen.

Ongeoorloofd schoolverzuim moet door ons gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Soest.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden. Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.