1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Engels vanaf groep 1!

Sinds 2013 zijn wij gestart met VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) Engels en wordt er vanaf groep 1 Engels aangeboden in een doorgaande lijn tot  en met groep 8.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat jonge kinderen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd kunnen aanleren. Door hun taalgevoeligheid kunnen zij de taal op een natuurlijke manier verwerven. Geen stampen van woordjes, maar gewoon spelenderwijs in de klas door middel van aansprekende activiteiten en uitdagend lesmateriaal.

Daarnaast heeft het vroeg aanbieden van een vreemde taal een positief effect op de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid van een kind. Onderzoek wijst ook uit dat de Nederlandse taalontwikkeling niet in het gedrang komt, zelfs niet bij taalzwakke leerlingen en leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Jonge kinderen kunnen een taal makkelijk spelenderwijs oppikken.

We hebben gekozen voor Engels omdat dit de taal is van de toekomst.  Een goede beheersing van de Engelse taal is van steeds groter belang voor studie en beroep. In hun dagelijkse leefwereld krijgen kinderen in toenemende mate met Engels te maken via de computer, televisie en muziek. Het vermogen om taal te leren is juist bij jonge kinderen sterk ontwikkeld. Of het nu gaat om woordjes, taalregels of uitspraak, jonge kinderen maken zich letterlijk spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen.

Kortom, wij vinden dat het vroegtijdig aanbieden van Engels kinderen betere kansen biedt.

In de onderbouw volgen wij de methode” iPockets” en in de bovenbouw “Our Discovery Island” van uitgeverij Pearson.