Groepspagina's

Specifieke informatie over de verschillende groepen

Een dag in groep 1/2…

Een belangrijk kleuterkenmerk is dat het kind ontdekkend, spelend en handelend ervaringen opdoet. Wij bieden daarom een veelzijdig dagprogramma.

Wij kiezen bewust voor groepen waar kleuters van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in één klas zitten. Het bevordert de sociale ontwikkeling en kinderen ervaren wat het is om het eerste jaar “jongste” en later  “oudste kleuter” te zijn.

De start van de dag

De kleuters worden tussen 08.20 en 8.30 uur door de kleuterleerkrachten opgevangen bij het hek. Als zij dan de school binnen gaan is er in de kleuterhal ondersteuning van een andere leerkracht(ondersteuner).

De kinderen kunnen, voor aanvang van de kring, werken met ontwikkelingsmateriaal dat klaar ligt op een van de tafels. De kinderen weten precies aan welke tafel zij kunnen zitten omdat zij weten in welk ‘kleurgroepje’ zij zitten.

Als de leerkracht om 08.45 uur in de handen klapt, ruimen de kinderen op en gaan in de kring zitten.

Kring

In de kring starten we met een aantal vaste onderdelen: namenlijst, hulpjes, dagen van de week, het weer enz. Hierna volgt een kringactiviteit, waarbij wij werken aan de leerdoelen.

De activiteiten variëren. Enkele voorbeelden; vertellen, voorlezen, rijmen, tellen, ordenen, liedjes zingen, muziekinstrumenten bespelen, bewegen op muziek, een verhaal naspelen of een groepsvormende activiteit.

De Werkles

Na de kringactiviteit beginnen we gezamenlijk aan de werkles.  In deze werkles bieden wij activiteiten aan waarbij we verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren zoals de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, taakgerichtheid en zelfstandigheid, ruimtelijke oriëntatie, auditieve en visuele waarneming, beginnende geletterdheid en gecijferdheid naar aanleiding van de leerdoelen die in het thema centraal staan.

Wij werken gedurende  5 á 6  weken over een thema. In de eerste week van een periode wordt in de kleuterhal een themahoek ingericht. Dit is een gezamenlijke activiteit van alle kleuterklassen. Naar aanleiding van het thema krijgen de kinderen per week 3 opdrachten. Middels het planbord kiezen de kinderen zelf wanneer en op welke dag ze gaan spelen of werken in dit thema.  De kinderen werken in kleine groepjes (van ongeveer 6 kinderen) van oudste en jongste kleuters en de opdracht is afhankelijk van de leeftijd en/of het ontwikkelingsniveau van uw kind.  In het kader van een thema worden soms ook ‘uitstapjes’ georganiseerd.


Bij het vrij kiezen kunnen de kinderen in een van de hoeken gaan spelen; bouwhoek, themahoek, watertafel, zandtafel, luisterhoek, computerhoek, krijtbord.

Ze kunnen ook ontwikkelingsmateriaal uit een van de kasten kiezen; puzzelen, kralenplank, constructiemateriaal, tekenen, knutselen. Tijdens deze lessen observeren wij de kinderen en gaan wij na of ze een goede ontwikkeling doormaken.

Eten en drinken

Als de kinderen klaar zijn met hun opdracht hebben ze vaak nog tijd over om zelf te kiezen. Daarna gaan wij allemaal opruimen. Iedereen is hierbij verantwoordelijk voor het materiaal waar hij / zij mee heeft gespeeld. Als alles is opgeruimd (ongeveer 10.30 uur) gaan de kinderen weer in de kring zitten om gezamenlijk te eten en te drinken. Wij doen met de hele school dagelijks aan  “Gruiten”. We eten groente, fruit en brood en drinken water.

Buiten spelen en/of gym

Om 11.00 uur is het eten en drinken opgeruimd en dan is het tijd voor beweging, lichamelijke ontwikkeling. Kinderen hebben veel behoefte aan beweging en leren zich daardoor ook te oriënteren in de ruimte. Dit gebeurt elke schooldag door buitenspel en/of een gymles. De werkles of het bewegingsmoment worden ook wel eens naar een ander moment van de dag geschoven.

De kleuters krijgen 1 keer per week bewegingsonderwijs, van de vakleerkracht,  in de grote gymzaal naast de school. Daarnaast gymmen ze ook minimaal een keer per week in het speellokaal in de school.

Overblijven

We blijven gezamenlijk op school lunchen tussen 12.00 en 12.30 uur. Aansluitend spelen we buiten.

De middag

De middag start met een kringactiviteit. Tijdens de kringactiviteit wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan de leerdoelen. Voor de oudste kleuters zijn er voorbereidende activiteiten voor groep 3 op het gebied van lezen, rekenen en schrijven.

Daarnaast proberen wij concentratie en werkhouding bij te brengen. Zelfstandig werken leren de kinderen met uitdagende opdrachten.

Verder is er natuurlijk ook volop ruimte voor het kind om zich te ontwikkelen in zijn / haar spel.

Om 14.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring en vervolgens gaan de kinderen om 14:45 uur naar huis toe.

Ook leren moet je leren...

Hoe leer je je huiswerk? Hoe maak je een werkstuk? Wat is een boekbespreking? Hoe bereid je een presentatie voor? Het zijn allemaal vragen waar uw kind ergens in zijn ‘loopbaan’ op onze school voor de allereerste keer geconfronteerd wordt. Daarom hebben we een aantal handige tip voor u én voor uw kind samengevat in handige documenten

Tips voor het thuis maken van huiswerk

Hoe bereid ik een boekbespreking voor?

Hoe bereid ik een presentatie of werkstuk voor?

Help! Hoe maak ik een werkstuk dat werkt?