1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

protocol ‘Gezonde School’

De gezondheid van onze leerlingen is belangrijk. Bewegen en voeding spelen daarbij een rol. Sinds 2010 hebben wij het certificaat ‘Sportactieve school’, dit certificaat is inmiddels aangepast en heet ‘Gezonde school’.

Wij besteden dus aandacht aan bewegen en voeding.

Bewegen
Wij hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per week gymles en 1 les daarvan wordt ten alle tijden gegeven door de vakleerkracht. I.v.m. de nabijheid van de gymzaal, naast de school, kunnen onze kleuters ook regelmatig in deze zaal ‘gymmen’. Zoveel als mogelijk is binnen onze organisatie, krijgen ook onze jongste leerlingen les van de vakleerkracht.
Wij nemen deel aan sportieve buitenschoolse activiteiten en schoolsporttoernooien (voetbaltoernooi, handbaltoernooi, avondvierdaagse, enz.)

Voeding
Wij hanteren ons ‘gruiten’beleid. Gruiten is een samenraapsel van ‘’ groente’ en ‘fruit’. Wij kwamen hiermee in aanraking tijdens een project over gezondheid en sindsdien hanteren wij deze term voor ons beleid op het gebied van voedsel.

In de pauze(s):
De kinderen brengen eten mee naar school dat valt binnen: groente, fruit, brood. Geen snoep, geen koek.
We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk kraanwater te drinken. Bij voorkeur uit een beker i.p.v. een wegwerpflesjes.

Jarig / trakteren:
Ben je jarig is het feest en mag je trakteren wat je wilt.
Natuurlijk vinden wij het fijn als er ook aan de gezondheid wordt gedacht.
Zodra er uitgedeeld is door de jarige, mogen de kinderen de traktatie eten.
Is de traktatie groot / veel, gaat de rest in de tas en mee naar huis.
Ouders kunnen dan zelf bepalen of zij goed vinden dat de rest ook gegeten wordt.

Buitenschoolse activiteiten:
Tijdens schoolreisjes, sportactiviteiten geven wij ook de voorkeur aan water en fruit. Fijn als kinderen dat meekrijgen van thuis. Vanuit school houden wij daar ook rekening mee.

Niet alles mogen/kunnen eten:
Kinderen met een allergie hebben op school hun eigen trommeltje met traktaties. Dit wordt gevuld in overleg met de ouders van de desbetreffende leerling. Wordt er iets rondgedeeld dat zij niet mogen/kunnen eten, kiezen zij iets uit hun trommeltje.

Voor islamitische kinderen hebben we ook een aparte trommel. Wordt er iets gedeeld dat zij niet mogen eten op grond van hun geloof, kiezen zij uit deze trommel.