1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

De 1e Van der Huchtschool is een veilige, overzichtelijke school met vaste ritmes en tradities. We streven er naar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is; zowel cognitief en creatief als sociaal-emotioneel. Dat betekent dat wij extra zorg bieden voor de kinderen die dat nodig hebben, maar ook dat we extra aandacht geven aan de kinderen die juist behoefte hebben aan méér.

Actueel
Over onze school

Wij zijn een school voor algemeen bijzonder basisonderwijs op humanitaire grondslag. We zijn er voor kinderen van alle gezindten en etnische achtergronden. We starten vanuit instructie, gevolgd door het zelfstandig (ver)werken. Lees hier meer en download de Schoolgids.

Voor 't eerst naar school

Die allereerste schooldag… Om u een indruk te geven wat uw kind mag verwachten leest u hier hoe er in groep1/2 wordt gewerkt. Niet alleen om die spannende eerste dag in kaart te brengen, maar om u een goed beeld te geven van de werkwijze bij de kleuters.
Lees verder >>

Wat & Hoe per groep
Wat we doen, waarom we het doen en hoe we het doen – op die vragen geven we graag antwoord. Uitgesplitst per groep met praktische tips die u kunnen helpen om uw kind te ondersteunen bij bijvoorbeeld een spreekbeurt of het maken van een werkstuk. Lees verder.
Kijkje in de klas

Wat speelt er op school? Via de schoolapp Parro houden we u op de hoogte van bijzondere activiteiten, lessen en excursies. Daarnaast hebben we een interactieve webkrant. Die wordt gevuld door de kinderen zelf. Zo kunnen opa’s en oma’s ook een kijkje in de klas nemen. Klik hier.

Ouders en de school

Om onze school te laten bruisen hebben we uw hulp nodig. We hebben uw enthousiasme en uw talenten nodig voor activiteiten die specifiek gericht zijn op de groep van uw kind én voor activiteiten die de hele school ten goede komen. Daarom zijn er verschillende commissies in het leven geroepen. Als ouder bent u van harte welkom om hiervan deel uit te maken.

Bestuur en Stichting

De 1e Van der Huchtschool is één van de drie scholen van de kleinschalige Stichting Van der Huchtscholen. Ouders spelen op school, maar ook in het stichtingsbestuur een belangrijke rol. Meer over de organisatie van de Stichting, de school, de rol van de verschillende leerkrachten, de ‘bijzondere taken’ en de participatie van de ouders.

Agenda