1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Extra ondersteuning; wat wordt er bedoeld met?

Verlengde instructie: instructie afgestemd op de behoeften van de leerling, de instructie wordt meestal ondersteund met materiaal, ook wordt samen een aantal opdrachten gemaakt, waarbij de leerling dan directe feedback krijgt.

Preteaching: de les wordt al een keer met de leerling doorgesproken vóórdat de hele groep de les krijgt, de leerling begrijpt het dan vaak beter, omdat het de leerstof al eerder gehoord heeft, ook geeft het de leerling vaak zelfvertrouwen “ik weet het al”.

Extra instructie: de leerling krijgt voor een bepaald leerstofonderdeel nog eens instructie, dit is op een ander tijdstip dan de les in de groep.

Remedial teaching: extra hulp buiten de groep bij een bepaald leerstofonderdeel

Verrijkende leerlijn: de leerling volgt de instructies van de nieuwe leerstof, maar de oefenstof wordt ingeperkt, dit geldt met name voor herhalingsstof. De resterende tijd wordt er gewerkt aan verrijkingsstof.

Verrijkingsstof: leerstof die mogelijkheden biedt tot verdieping (de aangeboden leerstof verder uitwerken) en verbreding (leerstof dat buiten het gebruikelijke aanbod ligt).

Ralfilezen: leesvorm waarbij in een groepje een week lang met een moeilijke tekst gewerkt wordt. Doel ervan is aan het eind van de week de moeilijke tekst vloeiend en nauwkeurig te kunnen lezen.

Duo-lezen: lezen in tweetallen waarbij de leerlingen om de beurt hardop lezen, terwijl de ander meeleest.

Tutorlezen: een leerling uit een hogere groep begeleidt een jongere leerling bij het technisch lezen.

Bouw!: een computergestuurd interventieprogramma om leerlingen die risico lopen op problemen met lezen preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven. De begeleiding van de leerlingen die met Bouw! werken wordt verzorgd door de onderwijsassistent en de ouders. De Bouw! coördinator, een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht, volgt de voortgang van de leerlingen.

Flitsen: met de computer worden losse woorden geflitst, de leerling moet zo snel mogelijk de woorden oplezen.

Leesopdracht: de leerling krijgt een opdracht mee naar huis om uit het bijgevoegde boek dagelijks een aantal bladzijden hardop voor te lezen voor één van de ouders of een andere begeleider.

Aangepaste leerlijn: als een leerling onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod in de groep kan na overleg met ouders de leerlijn aangepast worden. Vanwege de aanpassing komen de instructies voor de leerling meestal niet overeen met de groepsinstructies. Tijdens de extra ondersteuning krijgt de leerling afgestemde instructies, dit gebeurt meestal buiten de groep.