1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan, Soest, tel: 035 – 60 37 459

Leden MR en GMR

De samenstelling van de MR :

Oudergeleding:

  • Eva Smink (van Julia, Noa en Merel)
  • Joris Borst (van Dies en Loek), penningmeester & communicatie
  • Paul Halprin (van Sophia en Sam)

Personeelsgeleding:

  • Jacqueline Siebbeles
  • Sanne Okkerse
  • Vincent Rooker

De volgende leden hebben namens onze school zitting in de GMR:

  • Eva Smink (oudergeleding)
  • Jacqueline Siebbeles (personeelsgeleding)

terug