Avond4Daagse 2024

Informatie begeleidende ouders

U hebt zich als ouder aangemeld om te helpen en bent ingedeeld om een avond mee te lopen? Ontzettend fijn! Hieronder leest u wat er van u verwacht wordt.

Wij verzoeken u tenminste 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn. Kom je met de auto, hou er rekening mee dat je niet vlakbij kunt parkeren.

Elke klas is verdeeld in een aantal groepjes kinderen. Elk groepje heeft een kleur. Elke ouder ontvangt bij de start een kleurkaart met daarbij de namen van de kinderen in dat kleurgroepje. U ontvangt op de startplaats een schoolhesje van de leerkracht. Deze kunt u over uw kleding aantrekken. Zo bent u herkenbaar. Graag in de buurt van de schoolvlag gaan staan. De kinderen kunnen u zo makkelijk vinden en zich bij u aanmelden.

Per klas krijgt één van de ouders de rode map met daarin de aan/afmeldlijst van de klas en de groepjeskaarten.  Zodra uw groepje compleet is, geeft u dat door aan de ouder met de aan/afmeldlijst.  Zodra iedereen van de klas aangemeld is, geeft deze ouder dat door aan de meelopende leerkracht.

Op teken van de leerkracht wordt er gestart. Tijdens het lopen mogen de kinderen door elkaar heen lopen. Tenminste één ouder gaat vooraan lopen met de vlaggendrager. De andere ouders lopen in en achteraan de stoet. Zo houden we overzicht en kunnen we de leerlingen goed begeleiden. De kinderen krijgen de opdracht om bij de start, als er iets bijzonders is, en bij de drankpost zich bij u te melden.  Zo kunt u beter op hen letten.

Taken begeleidende ouders op een rijtje:

 • U bent op tijd op de startplaats zodat de kinderen zich kunnen aanmelden.
 • Per klas ontvangt één van de ouders, van de leerkracht, de aftekenlijst (rode map) voor het aanmelden/afmelden.
 • Zodra de klas compleet is, meldt u dit bij de leerkracht.
 • Tijdens het wandelen loopt u of vooraan in de stoet of achteraan en let u extra goed op een groepje leerlingen dat aan u is toegewezen.
 • Loopt u vooraan in de stoet dan zorgt u dat de kinderen niet voorbij de vlag lopen. Ook houdt u rekening met oversteekplaatsen. Eerst ‘indikken’ en dan pas oversteken zodat de stoet bij elkaar blijft!
 • Loopt u achteraan de stoet dan vormt u met de andere ouders een ‘ketting’ waardoor er niemand achterop raakt.
 • U zorgt er voor dat de kinderen van de klas in ‘de stoet’ blijven en dat zij zich fatsoenlijk gedragen.
 • U zorgt er voor dat er geen afval op de grond komt.
 • U hebt pleisters en een vuilniszak(je) bij u.
 • U zorgt er voor dat de kinderen zich na afloop weer afmelden bij u. Als alle kinderen uit uw groepje zich hebben afgemeld geeft u dat door aan de ouder met de klassenlijst.
 • In geval van calamiteiten beschikt de meelopende leerkracht over de telefoonnummers van ouders.
 • Zodra alle kinderen van de klas veilig huiswaarts zijn, wordt de rode map met de aftekenlijst teruggegeven aan één van de meelopende leerkrachten. Vergeet dit niet! De lijst is de volgende dag weer nodig!
 • Na het lopen levert u uw hesje weer in bij de leerkracht. Ook die zijn de volgende dag weer nodig.

We lopen per afstand als school bij elkaar. De belangrijkste taak van de ouders is te zorgen dat de kinderen zich gedragen en dat ze bij elkaar blijven. U mag, nee moet, KINDEREN OP ONSPORTIEF GEDRAG AANSPREKEN! Ook spreekt u ze aan als ze hun telefoon gebruiken of als ze toch snoep bij zich hebben. Als kinderen niet naar u luisteren of vervelend gedrag vertonen, geef dit dan door aan de meelopende leerkrachten. We verwachten van alle kinderen dat zij zich tijdens het wandelen sportief gedragen! Wat we hier mee bedoelen leest u op de pagina voor kinderen.

Copyright © 2023 All Rights Reserved | Privacy website | Privacy op school | Login |

Powered by WordPress & created & maintained by WPdesk