Een beetje inzicht in het reilen & zeilen op de...

1e Van der Huchtschool

Veilige straat!

Hoera, de verkeersborden zijn geplaatst! Wij zijn blij met het inrijverbod voor de straten rond de school.  Nu kunnen onze leerlingen veilig fietsend het schoolplein bereiken. Zowel bij de hoofdingang als bij de kleuteringang. De borden geven aan dat er geen auto’s (gemotoriseerd verkeer) de straat in mogen gedurende het brengen en halen op schooldagen, tussen 8:00 tot 8:30 uur en tussen 14:30 tot 15:00 (op woensdag van 12:15-12:45) uur.

Meer actueel nieuws